026

این بار هم به خیر گذشت

یه ترم محروم البته با حکم تعلیقی

و تعویض خوابگاه

من آدم منطقی هستم من خیلی بخشنده هستم و ...

این جملات زمزمه ی زیر لب من شده ولی خودم خوب می دونم تا تلافی نکنم آروم نمیگیرم

خون جلوی چشمام و گرفته

/ 5 نظر / 12 بازدید
خورشید

چقدر شلوغش کردن!کاری نکردی که یه ظرف غذا پرت کردی

من

حق داری والا.... حالا چطوری میخوای تلافی کنی؟

مریم

خوب خیالم راحت شد....[خنثی][چشمک][پلک]

پرسپولیسی

از دست تو... وقتی اون موقع خوندم باورم نشد... اخه چرا؟ نمی تونی اروم بگیری تو پسر؟ همه چیز که به حرف نیست یه کم مناعت طبع... انتقام هر چایی که درست نیست شان و شخصیت ادم رو میاره پایین