006

تو دعوا همیش هباید یکی کوتاه بیاد

و من می خوام امروز اینجا کوتاه بیام و برم سراغ زندگی خودم.

اما

اگه قضیه رو کش بدن اون وقته که اون روی سگ من بالا میاد.

/ 2 نظر / 15 بازدید
ذهن زیبا

کی بهت چی گفته؟ عکسشو بده براش سیبیل بکشیم!

پرسپولیسی

این کوتاه اومدن یه فکر خوب بوده اما احتمالا اونا تصمیم گرفتن قضیه رو کش بدن نه؟