011

احساس میکنم قلبم شده یه تیکه سنگ

قساوت قلب پیدا کردم

خودم و که تو آیینه می بینم یاد فیلم سکوت بره ها و اره می افتم

/ 3 نظر / 4 بازدید
خورشید

مواظب خودت باش.به خودت برس[عینک]

ذهن زیبا

دقیقا همین نشونه رقت قلبه! همین یعنی زلال شدی! ان شاءالله بهتر هم میشی! روزه بگیر حتما! روزه قلب رو سبک میکنه!

ستاره

شاید فعلاً لازم باشه ... ولی نذار بمونه و خشک بشه که شکستنش دردسر داره :)