013

الان تاثیر معلم های بزرگ زندگیم و خوب درک می کنم.

چقدر انسان های بزرگی بودند و من چقدر شاگردی قدرنشناس و ناسپاس.

خیلی از بزرگی های وجودم و از اون ها دارم.

/ 3 نظر / 13 بازدید
ساقی

اکثر معلمامو دوس نداشتم

تمنای بهشت

همین که میدونید بزرگی های وجودتان را از انها دارید بهترین قدرشناسیه[گل]

ذهن زیبا

حسرت... مزه تلخش خیلی اشناست![ناراحت]