015

قبلا خیلی ها بهم گفتن به چیزهایی که اعتقاد داری سخت پایبندی

و امروز بی اعتقادی همه آیین من شده.

/ 3 نظر / 16 بازدید
تمنای بهشت

منهم این مرحله را تجربه کردم. انشالله این برایت آغاز یقین باشه. شیرینی یقین بعد از تردید و اعتقاد بعد از بی اعتقادی هزاربرابر است. [گل]

من

وااااای منم!!! چقدر ما آدمها شبیه همیم!!!